Ekonomika
Manipulační technika
Včelařský svěrák
Plastový medomod
Nová varianta rámků
Panensky med, plastevnice
Výroba úlů
          Kontakt : vojtech.bernatek@seznam.cz

          

                              TOPlist

 
 

 

Ekonomika včelařských provozů

 Ze zkušeností vím, kolik včelařů nemá zájem změnit způsob včelaření, který přebrali po předcích a ještě se s tím chválí jak dlouho včelaří a pořád stejně, protože by museli měnit úly, starý medomet natírají atd.Sám jsem se jako začátečník také dopustil chyb.Nakoupil 20 starších úlů s polorámky v medníku, skladoval rámky, dával mřížky,  zastřihával matkám křídla a jiné zbytečné činnosti.Komentář manželky k výsledkům mého včelaření byl jednoznačný:“ Nebude lepší, když si tu trochu medu radši koupíme?!? Vyjde nám to levněji a budeš mít více času na jiné činnosti.Jenom roje po stromech chytáš.“

Ve své vizi včelaření jsem se nenechal odradit. Když jsem nakupoval nové úly,bylo to v Ostravě a místní včelař se mě ptal:“Synku , a kaj budeš včelařit, či v Maďarsku? Tak veliké úly a bez přístupu zezadu?“Jsou včelaři, kterým zbytečná práce nevadí a naopak to dělají rádi, ale mě ano. Proto jsem se rychle starých úlů zbavil. Např.proč dělat 100 polorámků, když mi stačí 50 celých a ušetřím ještě na nástavcích, protože mi stačí jeden nebo dva. Proč drátkovat, vytáčet zase 100 rámků, když mi stačí 50, všechny pořád kolují a přecházejí  přes ruce, a pracnost se snižuje, medný výnos zůstává stejný.Základem ekonomického včelaření je právě jednoduché včelaření.Všechny díly úlů vzájemně vyměnitelné.Potom snadno starý díl vyměním za nový nebo desinfikovaný atd.V přírodě žily včely v dutém stromě. V půdorysu je tomu nejblíže čtverec.Pak není problém studené nebo teplé stavby, vlhnutí koutů při zimování, přidání na jaře matky nultého ročníku s celým zaplodovaným nástavkem. Pak rovněž  na malé ploše docílíme co nejlepších výsledků a značně si snížíme  pracnost včelaření.

Proto vedle základních ekonomických ukazatelů, kdy medný výnos je v daném roce nejdůležitější, jsem si vytvořil další. Je to pracnost včelaření, která souvisí právě s vytížeností rámků.Po zkušenostech z roku 2003, kdy byl medný výnos abnormální a celkem bylo 44%  díla obnoveno, ale byly problémy s vytáčením panenského medu, nebo sjížděním nového díla vahou medu v úlech, jsem hledal možnost zjednodušení výroby rámků, abych mohl pokračovat ve včelaření bez předcházejících problémů, a ještě si práci  zjednodušit, a docílit kvality medu maximální obnovou díla. Včelstva jsou potom i více odolná.Mimo povinného léčení nemusím už druhým rokem léčit, protože pod zasíťovaným dnem nenajdu ani jednoho roztoče.Vzhledem k poptávce po kvalitním medu je to pro mne výhodné.

Protože rámková frekvence je  každý rok jiná , porovnávat ji lze jedině čísly, proto jsem si zavedl ukazatel pracnosti, který mi umožňuje porovnávat roky, i včelaře v určitém roce..

 

Pracnost počítám tak, že součet rámků v úlech i uskladněných dělím medným výnosem v kg.  Čím menší číslo tím lepší ukazatel, tj. menší pracnost.

 Např . 675 rámků :1025 kg medu = 0,658 rám./kg.

 

Další ukazatelem je vytíženost rámků.Medný výnos v kg podělím počtem rámků, tj. 1025:675=1,518kg medu na  rámek .  Proti ukazateli pracnosti, čím větší číslo tím větší vytíženost rámku, tím lépe.Počítají se i ty rámky o které se stará včelař.

 Nezáleží na počtu včelstev, ale převedu si kolik na 100kg medu potřebuje rámků, nebo by potřeboval, i když má třeba jen dvoje včelstva, nebo ze 100 rámků, kolik kg medu získá. V daném případě potřebuje na 100kg medu 65,8 rámku, opačně na 100 rámcích získá 151kg medu.

Aniž by včelař uváděl jiné údaje o včelaření , což neradi dělají , stačí mi jeden z těchto ukazatelů a druhý si vypočítám.S pracnosti 0,658 získám vytíženost rámků když 100:0,658=151kg medu na 100 rámků a tj. na jeden rámek 1,51kg medu.

 

Tím bych chtěl jen naznačit kam  by  mělo včelaření ekonomicky směřovat s tím , že bez  využití techniky a nových způsobů včelaření se konkurenci nelze ubránit. 

 

Pokud nemám zájem nic měnit, tak se s tím není nutno zabývat.Nemusím ani využívat techniku.  Pokud chci zjistit jak mi vyšla pracnost v daném roce , tak si ji spočítám, abych si mohl udělat rozbor,najít ten problém,nevhodné úly, rámky,třeba nevhodné zásahy do včel,nebo z důvodů nepříznivých klim. podmínek  pracnost naroste . To neovlivním,ale vždy se dá něco zlepšit.Např. když zjistím  melecitozu ,vytočím, hned včely zakrmím a žádný úhyn z těchto důvodů jsem ještě neměl. Kdo to neudělá , nic nevytočí a ještě má škodu, zatím hrazenou.Včelstvo na jaře má problémy a včelař také. Nebo chov matek na jiných rozměrech rámků zvyšuje pracnost, a je plno jiných příkladů, které ani nevnímáme, protože se to tak dělá, a vymysleli to v minulosti zase jiní v tehdejších podmínkách přítomného  pokroku.

V současné obchodní bilanci, konkurenci v cenách medu je třeba investovat do budoucnosti , zavádět nové způsoby včelaření s využitím současné techniky.

Pro jednoduché včelaření jsem hledal optimální sestavu úlu. Abychom nemuseli pořád manipulovat se včelami přidáváním a ubíráním nástavků, a byla sestava  stejná  po celý rok. Potom je i snadná obnova díla. Včely nerozlišují plodiště a medník. Na snímku je vidět, že spodní i horní rámek vystaví současně a zanesou medem pokud včelař nechá včelám přirozený vývoj a nezasahuje mřížkami atd.

http://nd04.jxs.cz/237/450/5742069930_76131034_o2.jpg

Nechal jsem zavíčkovat celý rámek na ukázku, ale jinak je vhodnější využít tvorbu vosku a práci včel na stavbu nové mezistěny.   http://nd04.jxs.cz/203/828/ed95298389_75970894_o2.jpg

Hmotnost rámku s panenským dílem vážil před vytáčením 3250 g a po vytočení rovných 500 g.
http://nd04.jxs.cz/951/540/bbb46715a8_75970903_o2.jpg

Rámek nemá drátkování, jen křížem vlasec. Po vytočení je neporušen.  Nepotřebuji zvedat nástavky, jsou jen dva, stačí vytáhnout 6 rámků. To ještě med s plodem v úle zůstává. Další ukázka:

http://nd04.jxs.cz/275/245/4fef6b268e_76244233_o2.jpg Popis: Med z panenského díla

 
Žádné převěšování ani přidávání výnos nezvyšuje, ale přidává práci včelaři.
Odpadlo plno práce s rámky a nástavky. Na 40 000 cm2 mi stačí 2 nástavky a 22 rámků po celý rok. Ve skutečnosti je to plocha 46 200 cm2. Stačí  nachystat jen 8 mezistěn, na obnovu díla.

http://youtu.be/VGwHxfHJ-vs

Pokud bychom používali šířku 42cm, je tu větší pravděpodobnost plesnivění rámků v rozích. Proto používáme úly půdorysu čtvercového a mezistěny šířky 35cm. Vycházím ze sledování zimních včel ve skleněných úlech, a podmínek ve kterých včelařím od roku 1975.Pohledy do zimujících včel jsou taky na webu.Kolik prostoru v době klidu chomáč včel obsadí a jeho tvar  sleduji u všech úlů.. Pro naše podmínky,  aby současně  tento prostor vyhovoval v době snůšky bez nějakých zásahů do včel a byly jenom při vytáčení je šířka mezistěny 35cm optimální. Včely mají ještě větší prostor než 40 000 cm2,  protože nepoužíváme široké spodní ani horní loučky,  mřížky, dílo je celistvé, proto se nám včely nerojí. Možná pro někoho je nevýhoda častější vytáčení, ale včelám zůstává pořád dostatek zásob u plodu, aby nebyly omezované ve vývoji. Med se vytáčí hlavně z nového díla, ne ze skladovaného a vysířovaného. Jde taky o kvalitu medu.   http://nd04.jxs.cz/032/235/2b2a1d1c33_71758691_o2.jpg 

Okraje buněk začaly potahovat propolisem. Propolisem se včely brání nemocem.  Propolis je pryskyřice, kterou včely sbírají v přírodě a zabudovávají ji do plástů.  Má antibakteriální a antimykotické účinky.Na skle ušetří, tak propolis využívají v díle.Včely navštěvují i lékárny v rostlinném světě a zásobují se medikamenty, které se částečně dostávají do medu .Včely dostatečně chráněné propolisem nezatěžují natolik svůj imunitní systém a výrazně šetří energií. Mají větší šanci na utlumení nákazy. Je to nový poznatek.

V dnešní době pro mladé včelaře je prioritou včelaření časově , cenově a technicky co nejméně náročné, přitom mít včelstva pod kontrolou ze zdravotního hlediska.

  http://nd03.jxs.cz/652/821/a3a830b81b_65661429_o2.jpg
Popis: Jednoduché moderní včelaření.

http://nd04.jxs.cz/805/162/0059f94b8d_74934020_o2.jpg Popis: Pro začínající včelaře, protože chtějí včely sledovat bez rušení a jednoduše včelařit i krmit.

http://www.youtube.com/watch?v=A0GQ4IUUicc&list=UU07kheoH_BHMsNdwtnO1TbA&index=1&feature=plcp

http://youtu.be/A0GQ4IUUicc

Snadno a pod kontrolou léčit.

http://youtu.be/lOCBXK-dajU

Článek v časopise Včelařství.

http://vojtaketanreb.blog.cz/

http://youtu.be/ODtRGxQaTjA

http://youtu.be/SPZYVXhuZOk

http://www.youtube.com/watch?v=PQAU7fz6g6c      

http://www.youtube.com/watch?v=PQAU7fz6g6c

http://youtu.be/wNL5Fgkgdzk

Ve včelíně můžeme  Slunce nahradit žárovkou viz obrázek a zachránit včelstvo.

Ozdravování včelstva zahříváním. Umělý prolet.
 
http://nd06.jxs.cz/069/044/0381e2a438_92727417_o2.jpg

http://youtu.be/_lANF2oh3OI

Na Moravě se objevil mor včelího plodu.

Politika mne nezajímala až do roku 89, protože jsem se vždy cítil jako technik a působil v různých technických funkcích.Aby to nedopadalo jako dnes u padajících mostů, musely se dodržovat předpisy a řád v technologických postupech. Profesor teologie Oto Mádr napsal, že demokracie je konec řádu…. Když jsem se zeptal rozjásaných kolegů, jak se těší na kapitalismus, tak jsem byl hlupák, který ničemu nerozumí, protože ten  u nás  nikdy nebude. Vůbec mě nepřekvapuje, že soudnost a zdravý rozum se vytrácejí a doplácejí na to i včely. Proto jsem na závěr stručného článku  použil citát Karla Čapka.

http://nd06.jxs.cz/524/076/4967a56661_99126068_o2.jpg

Náklady vynaložené kvůli moru včel –Zlínský kraj

http://nd06.jxs.cz/261/617/f2bd54a08c_100112476_o2.jpg

Zachraňme včelstva generacím našich pokračovatelů.

http://nd06.jxs.cz/029/275/aa42706ead_100208412_o2.jpg