+

Ekonomika
Manipulační technika
Včelařský svěrák
Plastový medomod
Nová varianta rámků
Panensky med, plastevnice
Výroba úlů , ekologie
          Kontakt : vojtech.bernatek@seznam.cz

          

                              TOPlist

 

 

                       Technický rozvoj včelaření.

Vývoj – výzkum – realizace

Jaké výhody přinesou nové střechy ve tvaru zkopírovaných pyramid ukáže čas. Zatím samé výhody. Silný vítr tlačí úly s pyramidou k zemi . Ověřování  využití  slunce pro klima v úle atd...

http://nd06.jxs.cz/670/461/84520393ae_99171691_o2.jpg

 

Citát: Jak myslíte že funguje věda? Někdo objeví zajímavý fenomén, napíše o něm vědecký článek a následně se objevem zaobírají vědci. Pokud fenomén potvrdí, vstoupí vynález v obecnou povědomost.
Takto si to představuje slušný a poctivý člověk-občan. http://www.vcelar.org/component/content/article/38-kategorieclanky/67-podkovani

http://youtu.be/wNL5Fgkgdzk 

Rojení.

Včela hmotnost okolo 100 mg. Pokud nasaje stejný objem zavíčkovaného medu jako nektaru tj. až 70mg medu.

10 000 včel v roji s medem váží přibližně 1,7kg, velké roje  váží i přes 4 kg.

http://youtu.be/SPZYVXhuZOk


Jednoduchá metoda včelaření.

http://youtu.be/pLfe2XEgoQk

Tvůrčí přístup každou činnost dělá zajímavější a přitahuje hlavně mladou generaci.  Cílem je naučit mladé včelaře tvořivému myšlení, aby si v oboru včelaření mohli vytvářet  nové  pracovní postupy  s využitím nových výrobních prostředků ,které  odpovídají dnešním technickým možnostem.Sortiment  dostupných druhů nástrojů v prodeji se rozšiřuje, tak proč je nevyužít.

Nový typ skleněného úlu
Popis:
Vnitřní stěny tvoří sklo. Vnější plech s uteplením je nasunovací.Možnost regulace teploty v úle.Včely ve studenějších podmínkách mají tendenci tvořit větší zásoby. Úl má neomezenou životnost. Všechny díly se dají taky vyměnit.


http://nd05.jxs.cz/836/271/58cf796676_78316901_o2.jpg

Letošní oddělek vystavěl 11 rámků. Dalších 11 mezistěn/35x27/ v podstavku už začaly stavět. Pokud spodek nedostaví, dodělají na jaře. Nemusí se na jaře zasahovat až při vytáčení.
http://nd05.jxs.cz/380/171/82b2e12d83_78916016_o2.jpg 

http://nd03.jxs.cz/102/576/3eff696e1b_65539458_o2.jpg   

http://nd03.jxs.cz/290/432/950a3b5675_66190647_o2.jpg

Ukázka jednoho typu chovného kufru, který jsem navrhnul mimo jiné taky pro chov kvalitních matek.  Cílem není vychovat co nejvíce matek, ale kvalitní matky. Jakmile v kufrech  narazí matečníky, tak si kufry vyměníme vzájemně mezi včelaři  a matky se oplodní cizími trubci.  Ukázka jedné tak vychované matky je na videu.

http://www.youtube.com/watch?v=M-CYNHx8bCY

http://www.youtube.com/watch?v=A2_ZLLuek4s

Výzkumný ústav včelařský došel k závěru: „ Problém s medem s vysokým obsahem vody je u včelstev nástavkových (velký prostor) a zasíťované  otevřené dno. Včely víčkovaly i med s obsahem vody 20 %. Až když úly zespodu utěsnili, zúžili česna, včelám se med podařilo zahustit.“

 

Pokud výzkumný ústav řeší hustotu medu takovým způsobem, tak to není řešení.

Podle tohoto pokusu bych ze skleněných úlů nic nevytočil. Podmety celé otevřené Dřevěné úly nepoužívám. Včelám zahuštění medu dá hodně práce, a něco přitom taky spotřebují, zvláště když není teplo a ještě je vlhko. Práci včelám   ušetřím, když vodu odstraním sám.  A sobě taky, protože snadno vytočím.Včelám  z malých  buněk dám med do velké  buňky na 100kg a „zavíčkuji“,    hlídám hustotu.   Musím stáčet pokud ještě med teče, potom jedině nabírat. Žádnou vrtačku, hranol, ohřívání, spirálu atd. nepoužívám. Trochu medu z minula ano, a fysiky. Pohled do zahušťovaného medu v difuzéru.

http://nd03.jxs.cz/286/514/5a84b5160a_66288984_o2.jpg

 

http://nd03.jxs.cz/703/940/3f3ff36a1c_66192823_o2.jpg

  http://nd03.jxs.cz/159/292/b899b642a1_66458569_o2.jpg
Popis: Za skleněným nástavkem je skleněná střecha s reflexní fólií,za skleněným podmetem je skleněné krmítko, vpředu skleněné tavidlo vosku a sušička ovoce, skleněný oplodňáček-chovný kufr plnící plno funkcí při včelaření. Nejsou to všechny výrobky, které ze skla používáme.

http://www.youtube.com/watch?v=A2_ZLLuek4s

Označení matky pomocí našeho zařízení  Začínající včelaře vybavuji takovým přípravkem, kterým snadno matku na rámku odchytí. Chycené včely s matkou nevadí, počká se až  opustí matku. Pístem se posunuje matka pomalu k mřížce, tak aby včely odchycené s matkou odletěly přes mřížku, a matka se přes mřížku označí.  Po označení se matka pístem uvolní, a vrátí  na rámek nebo přímo do úlu. Včelaříme bez mřížky. Při manipulaci s rámky nebo  při vytáčení se matka může poškodit např.   rámkem, proto pro jistotu  matku odchytíme, pokud je zrovna na rámku, odloží se a po skončení třeba prohlídky, vrátíme do úlu.    

 

1. Pro získání dovednosti si vyrábět s pomocí zkušených včelařů potřebné prostředky pro včelaření v rámci možností, a potom přizpůsobovat vlastním možnostem a získaným zkušenostem. Pokračovat s dobou.

2. Začínat odchovem matky do svého prvního  úlu,  umět včelstva rozšiřovat a zvykat si se včelami pracovat. .Silná včelstva budí u začínajících včelařů bohužel určitý respekt a někdy i obavy a tak se jich snadno zbaví..

3.Dodržování zásad při práci se včelami.

4. Nerozšiřovat včelstva pomocí rojů.

5. Každý zásah mít vždy promyšlený a co nejkratší.

6. Postupy vytvoření silného včelstva .

7. Snižování pracnosti  jednoduchým způsobem včelaření s využitím techniky.

8. Rozšiřovat si znalosti v oboru včelařství  z literatury i zkušeností včelařů.

9. Získané zkušenosti si umět  přizpůsobit svým podmínkám a možnostem.

10. Sledování zdravotního stavu včelstva,  způsob a opatření k jejich ozdravování.   

11. Vysazovat vrby. http://www.youtube.com/watch?v=PQAU7fz6g6c

http://www.youtube.com/watch?v=PQAU7fz6g6c&feature=youtu.be

 

 V časopise  Včelařství a. 1/2004 jsem stručně popsal zásahy do včel s pomocí jednoduchého jeřábu a včelaři se zajímají v dopisech především o toto zařízení. Po registraci na Úřadě průmyslového vlastnictví ,jsem se rozhodl s tím včelaře seznámit, protože bez tohoto zařízení si už včelaření nedovedu představit

            Zařízení se týká vřetenového jeřábu pro šetrné zvedání úlů s co nejmenším rušením včelstev a manipulaci s úly při prohlídkách , léčení a vytáčení medu.

            Dosud  známá zvedací zařízení jsou používaná v omezeném počtu, a     přesto pro včelaře velmi potřebná hlavně pro vyšší věk včelařů. Jsou konstrukčně náročná, protože jsou tvořena z různých prvků jako jsou pojízdné kočky po kolejnici,nebo různé navíjecí bubny s lankem a západkou, složité nosné a pojízdné konstrukce, které zabírají prostor  v úlu. Tyto konstrukce jeřábů jsou náročné na obsluhu, vyžadují úpravy úlů pro uchycení, protože se používají úly různých tvarů a velikostí. Nejsou mobilní a použitelné pro zvedání dalších těžkých břemen.   

            Výše uvedené nevýhody známých jeřábů jsou na minimum sníženy vřetenovým  jeřábem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zdvihací ústrojí tvoří  otáčející se šroub na axiálních ložiscích, který má  posuvnou  matici ve vodítku, opatřenou  čepem s kladkou. Přes kladku jsou vedená dvě lanka, jejíchž jeden konec je pevně ukotven na hák a na druhém konci lanek je přes pevně uchycené kladky na výložníku jeřábu zavěšený upínací rám, opatřený dvěma rozpěrnými šrouby pro uchycení úlu a aretačním závěsem proti nežádoucím výkyvům pří posunu jeřábu.                               

             Vřetenový jeřáb je možno použít zvláště při šetrné manipulaci ve včelínech s úly,  kdy nadzvednutí 1cm medníku stačí k odjetí na stranu, aby mohl včelař udělat prohlídku včelstva bez velké fyzické námahy, aniž by musel úl odlehčit vyjmutím těžkých rámků. Umožňuje včelařit moderním způsobem s velkými úly se silnými včelstvy, s co nejmenším počtem zásahů do včel a zbytečným rušením včelstev pří manipulaci s nimi, a tím také zachovávat jejich dobrý zdravotní stav.        

            Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení vřetenového jeřábu podle vynálezu, kde zdvihací ústrojí 1 je tvořeno vřetenem 2, ovládaným klikou 19 přes převod ve skříni 20, s maticí 3 opatřenou čepem 4, na kterém je osazena kladka 5 , přes kterou jsou vedené lanka 6, jejichž jeden konec je zavěšený na hák 7  a druhý je veden přes kladky 8 uchycené na sloupu 9 a kladky 22 na výložníku 10 a je uchycen na závěsný  šroub  11 s maticí 12, a trubkou 13 je spojen  na  upínací  rám 14, který je opatřen  aretačním závěsem 15 a rozpěrnými šrouby 16 s pogumovanými talíři 21 pro  uchycení úlu. Aretační závěs 15  podle potřeby a ukončení zdvihání se zavěsí  do  otvorů 17 na sloupu 9, aby nedošlo k nežádoucímu posunu břemena a pak  se provede pojezd , který umožňuje pojezdový rám 18. Upínací rám  14 se vyvažuje pomocí závěsných šroubů 11 maticemi 12 do vodorovné polohy.  

Včely jsou v listopadu už v klidu. Když zvednu jeřábem úl a vyměním podmet za nový, který je vyšší, tak ani jedna včelka nevyletí, protože se manipuluje s úlem šetrně. Vyšší podmet umožňuje více slunečního tepla získat v ,,nohách včelám“ na jaře, aby  co nejdříve plodovaly. Dole odložený podmet inovuji pro výměnu pro další úl, a tak podmety postupně všechny vyměním. http://nd02.jxs.cz/388/498/8d2344fbc2_89879092_o2.jpg

  

            Sledování teploty v úlech celý rok na počítači.

  http://nd04.jxs.cz/429/939/062c376420_69663997_o2.jpg
Popis: Čidlo na sledování teploty v úlech, které je napojeno na počítač

 

 Venkovní  teplota -2 °C . Sledovány 4  úly ve včelíně a 2 umístěné mimo včelín. Měřena teplota v hroznu včel, na zavíčkovaném plodu, pod stropem v úlech. Jsou tam určité rozdíly v naměřených hodnotách uvedených v literatuře.Je to otázka přesnosti měření.Důležité je , že lze kontrolovat včelstva z jednoho místa . Pokud se  teplota pod stropem úlu mění včely žijí.Rychlý nárůst teploty vzniká vyrušením včelstva. Výšku teploty určuje hlavně síla včelstva za stejných podmínek.Např.aby včely mohly do krmítka , musí mít v prostoru teplotu přes 12 °C. To je otázkou klimatu , stavby úlů , způsobu včelaření, brzkého vytáčení  atd. Pokud po zimě nestihnu dostat včely včas do síly mám poloviční výnos.

                                                      

               Do včel od doplnění mezistěn v průběhu zimy, kdy včely se přemístily do horních dvou nástavků,  jsem nezasáhl a první zásah bude vytáčení medu, který nechám včelám dostatečně zavíčkovat. Přitom rovněž k plodu nahoře doplním nové mezistěny. Mřížku nepoužívám. Zde taky je vidět jak shora postupují do spodního nástavku, nové rámky si začínají impregnovat, vedle stavění mezistěn . Možnosti jak zamezit hromadění rojových včel způsobem odčerpávaní včel ve všech formách od zavíčkovaného plodu, dospělých úlových včel, ve funkci krmiček a  létavek  je pro mne zvyšování si pracnosti včelaření, a rušení včel  dalšími zásahy.

Včely dovedou překvapit tím, že se vůbec nevyrojí a ještě si nechají vedle přidané matky  tu původní. Potom  jedna klade i do čerstvě vystavených rámku dole.Má  to hlavně vliv na dobrý zdravotní stav včelstva.

                                                       

.

                                                       

Skleněné stropní krmítko.

http://youtu.be/A0GQ4IUUicc

http://nd04.jxs.cz/561/704/c6e86262cc_69664261_o2.jpg
Popis: Skleněné krmítko tvoří střechu úlu.

 

Skleněné stropní krmítko je celoročně  střechou úlu, a umožňuje stálé sledování stavu včel v zimě a přes léto bez zbytečných zásahů do včel a jejich rušení běžnou kontrolou.Poslední typ krmítka umožňuje krmit i za mrazu, bez úniku tepla přes  krmítko. Když některému včelstvu dochází zásoby, tak zásobník na medocukrové těsto se naplní a včely si zezdola těsto odebírají a zahřívají.

http://nd05.jxs.cz/169/032/758e828a40_86953253_o2.jpg

Poslední typ skleněného krmítka.  Je součástí úlu, tím umožňuje podle potřeby přikrmit, nebo dávat vodu  včelám po  celý rok.  Tím, že hned vidíme stav, šetříme si čas kontrolou, a odpadá práce skladováním různých nádob na krmení.

 

 Zkouška reakce milovníků slunce , když nejsou drženy v úlech jen v temnotě.Když zvednu skleněný strop nesnaží se tak rychle na mne vystartovat jako ze tmy na světlo.

                                                        Skleněný podmet.

Má plno výhod. Je vidět , že už mají dostavěný poslední rámek.

Ukázka silného včelstva, které se nerojí.

http://nd04.jxs.cz/447/906/5471058e20_72900798_o2.jpg

   

                                          

  Linie Vigor je zvláštní tím, že včely se oproti ostatním takhle zavěšují do podmetu.Pro mne hledání matky v silných včelstev s 33 rámky, složitá rojová opatření , výmluvy na geny jsou tímto  jednoduchým způsobem vyřešeny.

Včely mají rády Slunce , tak proč je udržovat pořád  ve tmě?

                                                          

Včely se chovají při práci maximálně efektivně. Nikdo je to neučil. Jako včelaři se snažíme   pracovat racionálně, ale pořád máme co zlepšovat.Tím je právě včelaření ještě zajímavější.

Např. značkování matek. Nový přípravek umožňuje snadno matku odebrat,přibrané včely odletí přes mřížku, označkovat a pustit zpět  do úlu.

                                                        

                                                        

  Jedna z velkých radostí při včelaření pro kluky je vylíhnutí matky a potom její značkování. Takto si poradí i začátečník , aniž by matku poškodil.

 

http://nd03.jxs.cz/291/605/86e02c1a45_67336258_o2.jpg
Popis: Zařízení na odchycení matky a označení.

Dva typy krmítek.

Krmítka na obrázku  umožňují rychlé doplnění zásob po posledním vytočení medu .Včely poznají podle zvuku úlu , že je prázdný, stejně jako se dá poznat klepnutím plný a prázdný sud.Do každého krmítka je nalito 8kg rozpuštěného cukru.Prostor v krmítku  umožňuje  včelám odebrat až 5kg za den, protože jdou za světlem.Krmítka jsou i přes zimu .Vysrážená  voda v chladnu zůstává v krmítku pro jejich potřebu a nejde do úlu.Problémy s vlhkostí v úlech a zateplování jsou známé.

Včasné zakrmení je důležité pro udržení zdravých . neupracovaných včel přes zimu, tím zajištění silných včelstev na jaře. Pokud je po nakrmení špatné počasí,nebo si donesou nějaký med/cementový/,nejsou ohroženy.Jsou na zimu připraveny, nepotřebují ani plodovat, léčení je bez komplikací..

.

 

Jak a kolik krmit?

Když při posledním vytáčení tj. před krmením odeberu 20kg medu z úlu,tak by měly zásoby dostat rychle zpět, které měly před vytáčením  .Jsou schopny si zásoby rychle doplnit,ale je to můj problém jak to technicky vyřeším, aby včelstvo zůstalo při síle a odolné všem negativním vlivům atd...

Snad u slabochů je dělené dokrmování a malými dávkami vhodné,protože jinak to asi nevezmou.

Skleněné dno.

Protože sklo je dostupné zdarma z výměny oken, dřevovýroba dna složitá a drahá , tak jsem si to zjednodušil. Dřevěné  česno černá atd.,proto jsem dělal i skleněná česna , ale zjistil jsem , že jsou zbytečná. Skla jsou vysouvací, a když jsem sklo posunul na škvírku, tak opustily česno a lítají škvírou , proto už česna u nových nepoužívám. Žádné panty , ale úl se snadno uzavře posunutím skla , zmenší nebo zvětší otvor.Taky lze otevřít dva otvory , přední a zadní , nebo otevřít celou přední i zadní  stěnu  vytažením skel. Celé dno tvoří dva rámky horní a spodní s drážkami, rozepřené závitovou tyčí, skla boční a kontrolní skleněná podložka umístěná pod sítem.. Vosa nebo cizí včela pokud se tam dostanou, tak mají problém zase vyletět. Tento patent jsem vytvořil původně pro mladé včelaře , aby mohli pozorovat a pochopili, že  přirozený rozvoj včel není směrem nahoru , ale dolů, jako v přírodě v dutině stromu.

Skleněné tavidlo vosku

http://nd03.jxs.cz/836/770/00f4bbf354_65690988_o2.jpg

 

Integrované dno pro včelí úly.

 

Na obrázku je na ukázku ze dna  povytaženo síto a níže podložka

Oblast techniky.

Technické řešení se týká dna včelího úlu, které tvoří vstupní prostor pro včely do úlů a je to spodní, současně nosný díl nástavkového úlu.

Dosavadní stav techniky.

Stávající používané spodní díly úlů vyráběné pouze ze dřeva, které neumožňují kdykoliv zkontrolovat stav ve včelstvu bez zásahu do včel. V poslední době včelstva stále více trpí nemocemi, které způsobují značný úbytek včelstev. Kontrolní síta a podložky nejsou součástí dna úlů. Používají se jen dočasně. Většinou je již pozdě, a je to jeden z důvodů proč vznikají ztráty včelstev. Stávající dna úlů vůbec neumožňují kontrolu včelstva a včelstva se rojí, čímž vznikají ztráty na výnosu medu a vznikají problémy s likvidací rojů na nevhodných místech. Roje z infikovaných území přenášejí různé nemoci včel. Dřevěný leták pro včely, deštěm se prohne a zčerná. Pokud je opatřen např. klavírovým závěsem pro uzavíraní i tento zkoroduje a potom nelze těsně uzavřít úl při léčení. Plocha letáku umožňuje vnikání živočichů prohryzením většího otvoru.Rovněž může být znečisťována ptáky a ti ruší a vyzobávají lezoucí včely, pak dochází k hučení a stresování včelstva. Když je včelstvo vyrušeno několikrát za den ptáky, značně zeslábne, protože spadlé včely v době mrazů se zpět do chomáče nedostanou.Vítr často ucpává česno sněhem zadrženým na letáku. Leták většinou není chráněn proti povětrnostním vlivům, zachytává částice nečistot/např. větrem listí/, které se dostanou až do úlu.

Podstata technického řešení.

Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny integrovaným dnem včelího úlu podle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že konstrukce dna je tvořena horním a spodním rámem rozepřeným šrouby na závitových tyčích , přičemž boční prostory mezi rámy jsou vyplněny deskami z průhledného materiálu, uložených suvně v drážkách horního a spodního rámu opatřeného shora plošně volně uloženým orámovaným sítem a zespodu kontrolní podložkou uchycenou v drážkách dvou nosných lišt integrovaného dna.

Integrované dno včelího úlu , podle technického řešení vyhovuje ozdravnému programu se současným monitorováním chování včelstva v úle bez přímého zásahu do nich. Dále umožňuje včelám přístup do úlu ze čtyř stran, tím zvyšuje efektivnost včelstev , zkrácením dráhy pohybu v úle, odstraněním přístupu do úlu pouze z jedné strany.Včely si vyberou samy, které strany jim vyhovují, na které straně je zrovna snůška, protože včely pracují vždy efektivně, jen včelař jim to neumožňuje. Nevyužité otvory může včelař kdykoliv uzavřít.
Pro chov tří matek se využijí tři vstupní otvory s rozdělením úlu dvěma přepážkami.
Po setmění lze pomocí bodové svítilny spočítat obsednuté uličky a zjistit v jakoukoliv roční dobu jestli je nárůst nebo úbytek včel. Integrované dno umožňuje sledovat včelstvo kamerou pomocí zrcadel v prostoru úlu.Včely nemusíme zbytečně vyrušovat rozebíráním, a včely se nemusí stresovat , dílo opravovat, protože vidíme jak postupuje jejich rozvoj, a tak odstraníme zbytečné rušení včel svými zásahy.Vysoký prosvětlený prostor umožňuje včelám se prověsit jako roj, a provést tichou výměnu matky bez rojení včel.
V případě loupeží mezi včelami, včelař zúží otvory jen pro vstup jednotlivých včel.
V případě ohrožování souseda z jižní strany letem včel, je možno otevřít průchod včelám na sever a včelám to nevadí , protože z jihu mají stejně průnik tepla a světla a problém je vyřešen.Pokud potřebujeme, aby včely létaly potřebným směrem, skla z opačné strany letu natřeme různě barevně, nebo použijeme plátno uchycené suchým zipem. Integrované dno umožňuje různé volby bočních stěn.Průhledné i neprůhledné/sololit/ v případě umístění úlů těsně vedle sebe. Podle síly včelstva a počasí lze vytvořit více otvorů ve směru letu včel.

http://nd04.jxs.cz/332/542/16e5d10654_73838091_o2.jpg Popis: Mřížku lze vytahovat, měnit za vyčištěnou přes podmet bez rušení včel.

 

http://nd04.jxs.cz/276/144/9747217a75_73838212_o2.jpg Popis: Mřížku můžeme vyměnit a úl podle způsobu včelaření přes podmet uteplit. Nebo vsunout pylochyt do vhodného včelstva na potřebnou dobu, bez jiných zásahů do včel.

http://www.youtube.com/watch?v=pGOlDjChtPM


Při přepravě a fumigaci, nebo postřicích kultur se snadno a rychle dno uzavře, ale přesto můžeme sledovat chování včel, což u stávajících vyráběných typů absolutně nelze.Při fumigaci se zavěsí doutnající pásek přímo pod chomáč včel a je vidět jestli se všechna léčebná látka odpařila a rozptýlila po celém úle. http://www.youtube.com/watch?v=lOCBXK-dajU     

Jiné umístění může způsobit, že léčebná látka se v úle rozptýlí jen od poloviny nahoru, a snižuje se účinnost léčení .
Orámované síto lištou se snadno a rychle ze dna vytahuje pro potřebnou desinfekci, protože síto nahrazuje leták a sítem propadne co do úlu nepatří na kontrolní podložku včetně např. přineseného kleštíka včelího. Pokud se jeho nárůst neuhlídá, včely nepřežijí . Na podložce se zjistí momentální zdravotní stav a síla včelstva. Podložku lze otáčet podle potřeby o 180°, s větráním a bez větrání, aby nedocházelo k zafoukání podložky sněhem. Z jedné strany je opatřena reflexní fólií , pro letní používaní, aby teplo vnikalo do úlu, tím se urychlilo zrání medu s udržením teploty pro větší plodování včelstva. Pro zimní období , kdy dochází k vlhnutí podložky, je její druhá strana potažena antibakterialní fólií, aby se zamezilo vzniku plísní..
  Toto byly první pokusy s využitím  skla. Podařily se získat poznatky, které nebyly očekávány.
http://nd04.jxs.cz/256/148/9caea07e71_68247473_o2.jpg  

Co zůstává na dně buňky? Už jste to měli možnost vidět?

http://www.youtube.com/watch?v=93ckVRxi56I&NR=1

ZKOUŠKA VYUŽITÍ SKLENĚNÝCH NÁSTAVKŮ - NAHOŘE ,DOLE A UPROSTŘED.

 

              
 
 

.

             

Využití skla ve včelařství.Ve včelařství pro výrobu úlů se sklo nevyužívá. Jeho výhodou je však, že v sobě nezachovává rezidua jako nasákavé dřevo. Snadno se čistí různými i desinfekčními prostředky.Provedl jsem zkoušku reakce včel na skleněný prostor. Včely měly možnost si vybrat prostor. Jsou zazimované ve 3 nástavcích tak, že mezi již používaný dřevěný  vrchní a spodní nástavek je umístěn nový skleněný.Skleněný nástavek je zakrytý látkou, aby byly stejné podmínky.Včely zimují ve skleněném, kde je vidět střed chomáče.Domníval jsem se, že na zimování se přemístí do dřevěného. Chomáč  zasahuje do vrchního i spodního nástavku, kde mají zimní zásoby.Prázdné voštiny udržují teplo a vnější obal ze skla těsně uzavírá prostor, a to jim vyhovuje.Skla jsou dvojitě, jako u oken. Pokud by prasklo sklo, lze jednoduše nasunout nové.Skleněný nástavek vyrobím rychleji než z palubek.  Na posledním rámku, částečně vystavěném, je vidět uchycení mezistěny vlascem, jednoduchým úhlopříčným způsobem.         

. K ozdravování včelstev jsem navrhnul integrované dno, které je rovno vynálezu, protože nese mnoho prvků novosti, nejen Vámi uváděné. Nejde jenom o roztoče, ale určitě o víc. Např. zavíječ voskový za určitých podmínek ohrožuje i včelí plod.K likvidaci nejen zavíječů se využívá řada chemických prostředků, o jejichž ekologičnosti lze pochybovat. Zabránit průniku zavíječů do klasických úlů je prakticky nemožné, ale na skle v podmetu se neuchytí.  Integrovaným dnem také vnikne do úlu rychle teplo. To je jednoduchá fyzika. Sklo je jako indikátor, když ho včely znečistí a hned je všechno vidět. Na skle ušetří propolis a ten  koncentrují v díle/vosku/.Okraje buněk, rámky, potahují propolisem ušetřeným   na stěnách úlů. Včely dostatečně chráněné propolisem v  menším prostoru, nezatěžují tak svůj imunitní systém a mají možnost  šetřit energií. Naopak zvýšený sběr pryskyřice při zhoršení imunity včel je značně zatěžuje.   Proto řeším konstrukci úlů na těchto zkušenostech. Méně rámků a dřeva/plastů/ více vosku v úlech. V mých podmínkách je optimální rozměr mezistěny 35x 27 cm. V úle používám maximálně 22 rámků se dvěma nástavky. Omezený počet rámků a nástavků značně snižuje pracnost včelaření i náklady na včelaření a omezuje rušení včel rozšiřováním atd. Nové vědecké poznatky tyto zkušenosti jen potvrzují.  Někteří včelaři kvůli použité konstrukci úlů neustále listují ve včelách jako v knize a stresují je. Říká se, že kde chodí Slunce nechodí lékař. Sázet jenom na ,,chemii“ při ochraně včel je krátkozraké řešení. Proto zkouším na konstrukci úlů využití skla. Nové dno také řeší změnu ze  studené stavby na teplou podle klimatických podmínek krajiny, aniž bychom rušili včely.

            Moje moto:“ Kdekoliv jsou neprůhledné místa je zaděláno na nějakou špínu“.
Příroda to řeší pomocí různých druhů bakterií, které tyto místa vyčistí. V době zhoršování životního prostředí, které se projevuje také na oslabováním odolnosti včelstev je třeba zjednodušit včelaření a vytvořit nový fungující způsob, odpovídající dnešní době. Bez ověřování nových způsobů se nikde nedostaneme. Před  třemi lety si naše úly fotografovala návštěva z Kanady. Moji žáci začali  ve 12 letech včelařit se skleněnými podmety a dnes už jsou dospělí úspěšní včelaři.

Video:  http://youtu.be/wNL5Fgkgdzk    

Články: http://nd06.jxs.cz/643/784/14ba30acc9_90829270_o2.jpg 

Vnuk/studuje genetiku/  řekl: ,,Dědo nic lepšího jsi nemohl vymyslet“. Moje odpověď: ,,Jsem na začátku a  zajímají mě nové nápady na vědeckém podkladě, které nekopírují, ale naopak odstraňují zastaralé způsoby.“

Úly ve  včelíně.

Stěnu nástavku tvoří jedno sklo s možností snadné kontroly včel a uteplení polystyrenovými deskami/20mm/ podle potřeby. Nehašené vápno vedle Sava je nejlevnější varianta desinfekce  také podložek. Snad pomůže v  omezování vzniku kliniky moru plodu....

http://nd06.jxs.cz/806/444/d22e1d1295_98696235_o2.jpg